Barış Büyükakyol

http://usrb.in


Mevcut sayfadan veya anahtar kimliğim aracılığı ile bir anahtar sunucusu üzerinden, genel anahtarıma ulaşabilirsiniz.

Olası bir probleme karşı anahtar çiftlerinin kullanım süresini 2-3 yıl aralığında tutar, süre dolmaya yakın
uzatırım. Eğer bu sayfada "o

pub  4096R/8C936477 2014-01-23 [expires: -]
   Key fingerprint = 8BDE 0DC7 0597 AC68 80C0 B814 7725 D0A8 8C93 6477
uid         baris 
sub  4096R/6A75DDA2 2014-01-23
Public Key
wget http://usrb.in/bb-pubkey.txt && gpg --import bb-pubkey.txt

Key Server

gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-key "0x8C936477"